Het koor is al enige jaren een vaste activiteit in het Stadsdorp. Samen met een dirigente wordt elke 14 dagen op dinsdag in het Claverhuis gerepeteerd.

De plek waar we zingen moet een piano of vleugel ter beschikking hebben want al zingt het koor soms a capella, oefenen met begeleiding is fijner. Hilly is de vaste muzikale begeleidster van het koor.De dirigente stuurt een nieuw vierstemmig lied per email aan ons op, dat we thuis kunnen bekijken en instuderen.

We hanteren een bijdrage voor de kosten van de dirigente. Ook het Stadsdorp betaalt voor een deel mee aan onze activiteit. Wie mee wil doen is van harte welkom. Het is bedoeld voor leden van ons Stadsdorp.

Repetities zijn elke 14 dagen op dinsdag van 18.00 - 19.00 uur in het Claverhuis op de Elandsgracht. De data van de repetities staan in de agenda.

Vind je zingen leuk? Meld je dan aan om ons koor te versterken en stuur een e-mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com.