Een aantal van onze leden heeft ideeën en alternatieven voor de door de Gemeente voorgestelde verkeersmaatregelen Munt en de afsluiting van Leidsegracht.


Reaktie van Jan O.:
Het college van burgemeester en wethouders wil doorgaand verkeer uit de binnenstad weren en verplaatsen naar de centrumring Nassaukade -  Stadhouderskade -  Mauritskade,  de ring s100. Eén der maatregelen om dit bereiken is het voorgenomen plan om de bruggen over de Leidsegracht af te sluiten voor doorgaand verkeer. Zo’n afsluiting treft het “sluipverkeer” dat gebruikt maakt van de hoofdgrachten en dat is de bedoeling van het college van B&W.

Een door veel bewoners geuit ongewenst neveneffect is dat de bereikbaarheid van hun woonhuizen wordt beperkt. Bewoners van de Leidsegracht en bewoners van de hoofdgrachten ter weerszijde van de Leidsegracht worden het meest getroffen als de bruggen zouden worden afgesloten door palen, wegklapbare palen omdat de brandweer, ambulances en politieauto’s geen hinder mogen ondervinden van een afsluiting. Eventuele palen zullen voor een aanstormende ambulance in een ommezien gestreken moeten worden om tijdsverlies te voorkomen. 

Ook de schoonheid telt. Afsluitende palen op de bruggen zullen ons werelderfgoed niet verfraaien.  Plannen zullen wellicht moeten worden voorgelegd aan de Unesco.

Andere oude steden kampen met hetzelfde probleem en hebben een oplossing gevonden in het plaatsen van verbodsborden in combinatie met camera toezicht. Het voordeel van deze oplossing boven een afsluiting is duidelijk, bovengenoemde hulpdiensten wordt geen strobreed in de weg gelegd en met bewoners kan op een goede manier rekening worden gehouden.

Degenen die niet bevoegd zijn om door te rijden krijgen de rekening gepresenteerd door de justitionele incassodienst.

Zo doen ze dat in de historische binnensteden van Italië. En reken maar dat je gefotografeerd wordt en een bekeuring krijgt.

Artikel van Jan vd W. in de Binnenkrant:
Op zich kan het worden toegejuicht dat sluipverkeer wordt
tegengegaan, maar door de voorgenomen afsluiting van de bruggen
over de Leidsegracht voor autoverkeer ontstaat er een virtuele
muur tussen twee delen binnen de grachtengordel.

Dit heeft verregaande consequenties voor de bewoners langs de
grachten alsmede voor de mensen die daar werken en bezoekers
voor wat betreft de bereikbaarheid met de auto. Het zal leiden tot
veelvuldige opstoppingen, nodeloos omrijden en irritaties.

De gemeente wil de binnenstad bereikbaar houden. Het is zeer
de vraag of dat op deze wijze wordt gerealiseerd. De plannen
van de gemeente zijn gebaseerd op het uitgangspunt (een
veronderstelling) dat de grachten vooral worden gebruikt als
sluiproute. Er is geen enkele aanleiding om de juistheid van die
veronderstelling ook maar aannemelijk te achten.
Het onderzoek van de gemeente lijkt in ieder geval volstrekt
onvoldoende om die stelling te onderbouwen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse alternatieven aan de orde
gekomen, die goedkoper en beter zijn. Daarbij valt te denken aan
een uitbreiding van het huidige (parkeer)vergunningenstelsel en/of
aan een systeem met automatische (tol)poortjes.
In het buitenland (Londen en plaatsen met een historische
binnenstad zoals in Italië) zijn hiermee goede ervaringen
opgedaan.

Voor meer informatie over het gehele project verkeersmaatregelen
omgeving Munt raadpleeg de website www.amsterdam.nl/munt
Het is van groot belang dat belanghebbenden hun stem laten horen.
U kunt dat doen door uw zienswijze voor medio maart in te dienen
via het e-mailadres maatregelenmunt@amsterdam.nl
en uw stem te laten horen op de komende inspraakavonden.