De wandelclub 10km+ trekt er eens per maand op uit om tussen de 10 en 12 kilometer te lopen in en om Amsterdam.

In 2016 startte Carla met dit initiatief om te gaan wandelen. In 2020 na 50 wandelingen geeft Carla het stokje over aan Henriëtte. Zij stuurt de informatie telkens een week voorafgaand aan de wandeling.

De animo om mee te wandelen is zo groot dat er op dit moment een ledenstop is. Wel kun je je op de wachtlijst laten plaatsen. Stuur dan een e-mail naar Henriëtte. Werkt de e-maillink niet dan kan ook een e-mail gestuurd worden naar stadsdorpgrenst@gmail.com. Die zal aan Henriëtte doorgestuurd worden.

Het staat iedere Stadsdorper vrij om nóg een wandelclub te beginnen. Met kortere wandelingen bijvoorbeeld, of op een ander tijdstip.
Zoek wat medewandelaars, stuur ons een e-mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com met je initiatief en start een groep !