In de Nieuwsbrief van eind januari 2018 stond de Boekenclub i.o. nog als een aankondiging, als een bericht om zieltjes te werven. Enige weken verder zijn we zoveel stappen verder, dat er nu een heuse Boekenclub bestaat met 11 leden.

Iedere laatste woensdag van de maand (te beginnen in februari 2018) is er een samenzijn in het Ambassade Hotel, Herengracht 341. Er wordt tegen achten verzameld in de lobby en dan zijn we bij elkaar van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur in de Writers Lounge. Een fraaiere naam is nauwelijks denkbaar.

Ieder lid kiest op zijn of haar beurt een Nederlandstalig boek (Nederlands, Belgie, Zuid Afrika en de Antillen/Suriname). Er is een dusdanig gevarieerd en interessant aanbod dat we hier de eerstkomende tijd wel genoeg aan zullen hebben.

Degene die voorstelt zal dit met een kort verhaaltje inleiden en vertellen waarom deze keuze. Een maand later dus de groepsdiskussie en het weer presenteren van het nieuw te lezen boek.

Een kleine beperking is het feit dat wij boeken uitkiezen die al iets langer (een jaar ongeveer) op de markt zijn om hiermee een gedwongen aanschaf te voorkomen en de bibliotheek ook wat werk te verschaffen. Dit is uiteraard nader te bespreken.

Bij het Ambassade Hotel hoeven we geen huur te betalen. Wel wil men dat er minimaal twee consumpties per persoon per samenzijn genuttigd worden. En eenmaal per jaar een lunch in het hotel.

Mocht je je bij de Boekenclub willen aansluiten stuur dan een mail naar Hans.

(als deze link niet werkt kun je mailen naar stadsdorpgrenst@gmail.com)