Voor de thema avond veiligheid  ‘het voorkómen van onveilige situaties’, gepland in het voorjaar van 2017 hebben we hulp, advies en tips nodig van onze stadsdorpleden.

De volgende onderwerpen kunnen daar aan bod komen.
 
Internetfraude: hoe leren ouderen daarmee omgaan?
- wat is ‘phishing’, waar moet je op letten?
- valse sms-berichten bijv. van de bank, verwijderen/wegklikken
- maar ook telefoontjes van ‘bedrijven’ als Microsoft die je abonnement ‘verlengen’; hoe reageer je daar het meest afdoende op?
- waar kun je je opgeven tégen reclame-telefoontjes.

Wat kun je zelf doen:
- hulp in huis: vraag een verklaring goed gedrag 
- ‘sneeuwbal’ instellen: groepje mensen dat elkaar dagelijks belt.
- inbraakpreventie
- verstandig gedrag op straat en in winkels (portemonnee – pasjes)
- gedrag aan de voordeur, wie laat je binnen etc.                                            

Professionele contacten zoals onze buurtregisseurs zullen we ook hierbij betrekken. Ook willen we contact leggen met de Brandweer “Wat doet deze in onze buurt”? Daarnaast is er contact met de afdeling veiligheid van Stadsdeel centrum, die graag willen meewerken aan deze avond.

De bedoeling is dat een werkgroepje met elkaar de onderwerpen uitwerkt en sprekers daarvoor benadert. Nog veel leuker als stadsdorpers zelf hun kennis en expertise zouden willen inzetten. Belangstelling?
Graag een e-mailtje naar ons stadsdorp als je mee kunt en wilt werken aan deze thema avond.