Het is met veel genoegen dat het bestuur de leden van Stadsdorp Gracht en Straatjes hierbij kan informeren dat op basis van de ontvangen reacties de stukken zijn goedgekeurd.
  • De notulen
  • De balans 2020 en de staat van de ontvangsten en uitgaven 2020
  • De begroting
  • De contributie 2021
  • De toetreding van 2 nieuwe leden tot het bestuur.
In totaal zijn er een viertal reacties ontvangen betrekking hebbende op een toelichting op het financieel jaarverslag, correctie op spelling/namen en verzoek om vermelding van namen van de bestuursleden die de ALV van 2020 voorzaten.

Notulen Stadsdorp Gracht en Straatjes 2020.
Klik op deze regel om de notulen te lezen.

Financieel jaarverslag Stadsdorp Gracht en Straatje 2020 en de begroting 2021.
Klik op deze regel om het finacieel jaarverslag te lezen.
Door op deze regel te klikken kunt u de verklaring van de kascommissie bekijken.

Verzoek om 2 nieuwe bestuursleden toe te laten treden.
Klik op deze regel om dit verzoek te lezen.

Het jaarverslag Stadsdorp Gracht en Straatjes 2020.
Klik op deze regel om het jaarverslag te lezen.

Het bestuur, uitgebreid met Harmke en Pleun, spreekt de wens uit dat we elkaar in voorjaar/zomer weer fysiek kunnen ontmoeten bij een van de vele Stadsdorp activiteiten.