Op 13 januari 2017 hebben alle leden de jaarlijkse online enquête per mail ontvangen.

Men had tot einde van die maand de tijd om deze in te vullen en versturen. Er zijn 61 reacties binnen gekomen. Een kort verslag van de belangrijkste uitkomsten.

De belangrijkste redenen voor lidmaatschap zijn:

 • Nieuwe buurtbewoners leren kennen
 • Om mee te kunnen doen aan de activiteiten
 • Ondersteuning van het initiatief

De buurtborrel, eettafel, thema-avonden en algemene ledenvergadering worden aangegeven als meest populaire activiteiten.

De meeste leden hebben sinds hun lidmaatschap nieuwe buurtgenoten leren kennen. Bijna 20% ziet hen ook buiten de Stadsdorpactiviteiten.

95% van de leden ontvangen en lezen de nieuwsbrief en 85% klikt dan ook regelmatig door naar de website. Het merendeel van de leden (65%) kijken alleen op de website na ontvangst van de nieuwsbrief.

Op onze vraag naar beroep en hobby van de leden is veelvuldig geantwoord. Het bestuur kan daardoor zo nodig leden met een specifieke expertise benaderen voor thema avonden en/of in werkgroepen.

De meeste leden weten wat de doelstelling van het Stadsdorp is: bewoners in de buurt gemakkelijk met elkaar in contact te brengen en de sociale cohesie bevorderen.

Sommige leden gaven aan dat ze dachten dat het leveren van mantelzorg of ouderenzorg een doelstelling van het Stadsdorp is. Dit is echter geen kerntaak maar de Voorzorggroep kan wel helpen bij het vinden van de juiste instanties.

Actie voeren naar de Gemeente is ook geen doelstelling van het Stadsdorp. Het blijkt dat toch nog veel leden dat wel denken. Dit past echter beter bij de VVAB of bewonersgroep grachten 9+.

Veel leden hebben een creatieve hobby en er is ook veel interesse in cultuur. We denken dat een nieuwe activiteit op dit gebied op genoeg aanmeldingen kan rekenen. Ook een sportieve activiteit zou een goede aanvulling zijn op het bestaande aanbod.

Een aantal leden geeft aan actief te willen zijn binnen ons Stadsdorp. Bijvoorbeeld door een activiteit te organiseren.

Voorstellen/ideeën die in de enquête door leden gedaan worden (maar nog niet concreet door hen wordt aangeboden):

 • Koken voor leden
 • Samen naar toneelvoorstellingen gaan
 • Jeu-de-boules
 • Twee keer per jaar snoeicursus
 • Dansen onder begeleiding van… en/of (diner)dansavond
 • Samen naar klassieke concerten.
 • Enkele zondagmiddagen met korte lezing door leden over hobby, passie of werk. Dit in huiselijke kring
 • Dagtrips naar bv andere steden voor bv museumbezoek
 • Individuele wandelbegeleiding

Suggesties voor thema avonden:

 • Vragen rond Euthanasie
 • Lezing Walter Schoonenberg
 • Een schoon stadsdorp met aandacht voor eigen stoep, straat enz.

Het bestuur heeft alleen een rol in de communicatie, we organiseren zelf geen activiteiten (behalve de ALV). Op de ALV van 9 februari is een toelichting gegeven over hoe leden een nieuwe activiteit kunnen organiseren. Hieronder een korte weergave daarvan.

Zend via de website of per mail je plan voor de activiteit in. Liefst zo concreet mogelijk . In de tekst nodig je leden uit om per mail te reageren. De oproep wordt op de website en in de nieuwsbrief geplaatst. Als leden zich willen aansluiten komt de mail direct bij de organisator terecht. De organisator houdt contact met betreffende leden over de details van de activiteit en maandelijkse deelneming als het een doorlopende activiteit betreft. Als er te weinig of teveel aanmeldingen zijn beslist de organisator wat er gebeurt. Per mail houdt hij/zij het bestuur op de hoogte zodat de juiste informatie op de website staat.

Na afloop van de activiteit zorgt de organisator dat iemand een kort verslagje met liefst een paar foto’s naar het Stadsdorp mailt voor website en nieuwsbrief.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een activiteit door twee of meer leden samen georganiseerd wordt.

Op deze wijze zijn al vele activiteiten begonnen. Voorbeelden vind je op de website, bijvoorbeeld de 2 wandelclubs, tekenclub, museumbezoek, samen naar de film, enz.

Nog enkele opmerkingen, suggesties en complimenten van leden uit de enquête:

 • Ik ben heel blij met de activiteiten nu. Veel dank dat het mogelijk is gemaakt.
 • Ben heel tevreden met het Stadsdorp.
 • We komen regelmatig bekenden op straat tegen.
 • A friendly hello.
 • Praktisch alle doelstellingen zijn goed, wij zijn alleen niet erg actief.
 • Ik denk dat er genoeg wordt georganiseerd.
 • Geen toeristen maar woonbuurt.
 • Ov voor ouderen moeilijker, drukker, minder haltes, opstapper terug.
 • Ga zo door!
 • Het is een goed initiatief.
 • Nog te weinig actief tot nu toe, verandert zeker in de toekomst.
 • Heel tevreden met de huidige gang van zaken.
 • Complimenten voor het actieve bestuur!
 • Blijft een goed initiatief.
 • Ik had graag meer tijd voor activiteiten, ze zijn vaak overdag.
 • Hoe benaderen we buurtgenoten die niet zo handig zijn om contact te leggen, maar voor wie het SD een belangrijke toevoeging kan zijn.
 • Misschien 1 of 2 aanspreekpersonen voor hulpbehoevende leden (geen echte zieken) om hulp te organiseren/regelen, bv boodschappen halen.

We bedanken alle leden die deze enquête hebben ingevuld. Het is fijn te horen dat de meesten heel tevreden zijn en we zijn ook blij met alle suggesties die gegeven worden.