De leden van Algemeen Bestuur van het Stadsdeel Centrum hebben willen luisteren naar de argumenten van bewoners. Ook de massale opkomst van 12 en 19 april is mede doorslaggevend geweest voor het advies.

De zogeheten knip op de Leidsegracht is van de baan. In ieder geval voorlopig. Het Algemeen Bestuur heeft unaniem (D66, VVD, PvdA,
GL en SP) twee moties aangenomen. (Zie motie 5 en motie 6 )

Daarin is opgenomen dat, als het Plan Munt gerealiseerd wordt,
er nader onderzoek volgt naar het veronderstelde sluipverkeer,
met nulmeting en nader onderzoek (als dat nodig zou blijken)
waarbij bewoners en omwonenden zullen worden betrokken.

Dat zal worden verwerkt in de adviesbrief van het Dagelijks
Bestuur van het Stadsdeel aan het College van B&W.

Het is nog afwachten of wethouder Litjens van de Centrale
Stad hiermee al akkoord gaat.

Videoverslag vergadering AB, vanaf minuut 6:50

centrum.notubiz.nl/vergadering/226810/AB-vergadering%2019-04-2016