De thema avond 'Stad in Balans en de gemeenteraadsverkiezingen', op woensdagavond 14 maart 2018 werd zoals beloofd een levendige bijeenkomst. Goed bezocht door meer dan 40 deelnemers, waaronder ook een aantal Amsterdammers van buiten het Stadsdorp, werden ervaringen gedeeld en onderwerpen die de buurt aangaan aan de orde gesteld.De thema’s die Stephen Hodes, betrokken bij Amsterdam in Progress (AiP >>) behandelde, gingen alle over toerisme en druk op de binnenstad. Hij presenteerde losjes de door AiP uitgebrachte Balanswijzer, waarin de belangrijkste partijen gemeten zijn: óf zij deze onderwerpen op hun verkiezingsprogramma hebben staan en óf zij hiervoor oplossingen en ideeën aandragen.

Wát die maatregelen zijn was niet het doel van dit onderzoek. Wel kwam Stephen Hodes met een ruime hoeveelheid cijfers over het toerisme in onze stad en elders en de groei die we moeten verwachten. Zijn jarenlange ervaring met toerisme en zijn gevoel over de urgentie van de problemen bracht hij duidelijk over.

Via deze link is de presentatie van Stephen te downloaden.

Er kwamen heel wat vragen en opmerkingen uit de zaal, de betrokkenheid bij wat er in onze buurt voltrekt blijkt groot, hoewel er ook mensen zijn die zich niet zo storen aan de drukte. 

Hierna vertelde Carla Hoffschulte van grachten9+ samen met Niek van der Heijden over hun onderzoek naar de monocultuur van het winkelaanbod en de vakantieverhuur in onze buurt. Jeroen van der Hulst informeerde ons over het nieuw bestuurlijk stelsel waarin de stadsdeelraad is afgeschaft en wordt vervangen door een Stadsdeel (advies) commissie.

Zoals altijd sloten we af met een glaasje waarbij nog flink wat afgepraat werd.

De opzet van de avond was niet om een politieke keuze te adviseren, wat sommigen nog wel jammer vonden, want: ‘Nu weet ik nog steeds niet wat ik moet stemmen’.

Via deze link kom je op de stemwijzer van de Gemeente Amsterdam.

Hieronder de links naar de verkiezingsprogramma's van een aantal grotere partijen.