Woensdagavond 28 september om 19.30 uur (einde ca. 22.00 uur)
Locatie: Glazen zaal van de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218b
Van tevoren aanmelden per email.

Voor leden van het stadsdorp zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Van overige belangstellenden wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van de zaal.

Velen van ons wonen al een leven lang in de buurt en hebben ieder op een eigen manier bijgedragen aan de bloei van hun buurt en de stad. Een stad waar verzorgingshuizen voor senioren verdwijnen - waar wij overigens ook niet meer naar toe willen. We zijn immers de eerste generatie die zelf de regie kan voeren over hoe we oud willen worden.

We willen zelf keuzes maken en zo lang mogelijk zelfstandig en passend blijven wonen. Nu als gewaardeerde veteraan van de eigen vertrouwde buurt.

Hoe doen we dat? Wat gebeurt er op dit vlak in de buurt en in de stad om ons heen? Wat gebeurt er met jou zelf? Is je huis nog aan te passen? Is je huis nog wel je thuis, of past een ander beter? Zijn die woningen er dan? Wat betekent dat voor je eigen leef- en woonkeuzes en tot op welke hoogte heb je die keuze nog?
Deze vragen staan centraal tijdens deze thema-avond over wonen.

Een bijeenkomst waar we elkaar willen informeren en inspireren en die kan bijdragen aan het houden van je eigen regie samen met anderen in de buurt.
•  De werkgroep Wonen is actief geweest met het verzamelen van informatie over wat er gebeurt en wat de mogelijkheden zijn in de buurt en in de stad. Debora en Marita doen beknopt verslag.
•  Daarna vertelt Colette Niemeijer over de kwaliteit van leven in een latere levensfase.
Colette is strategisch vastgoed adviseur en ook als architect en ontwerper verbonden aan een aantal vernieuwende woonzorgconcepten. Vanuit dit perspectief heeft ze zich vooral gericht op de nieuwe behoeften van mensen die ouder worden en beperkingen krijgen en wat een passende en prettige omgeving voor hen betekenen kan.
•  Architect Andre van Stigt gaat in op de vraag wat de nieuwe senioren voor de stad betekenen en vice versa. Staat de stad open voor haar eigen veteranen en wat kunnen deze zelf bijdragen of doen?
Andre is stadsdorper en bekend van bijzonder geslaagde restauraties, renovaties en herbestemming van historische en veelal monumentale panden o.a. in Amsterdam.
•  Jeroen Loeffen is stadsdorper en zal de avond en onze dialoog begeleiden.