Tijdens een thema avond van ons stadsdorp over Wonen in de Binnenstad bleek er belangstelling te zijn naar levensbestendige woningen. De werkgroep Wonen heeft toen een korte presentatie gegeven over de mogelijkheden bij ons in de buurt. Het project Groenmarkt is nu in een vergevorderd stadium en belangstellenden kunnen zich aanmelden voor meer informatie. Zie de website van Groenmarkt >>