In 1997 verscheen ‘Het Geheim’ van Anna Enquist. De Stadsdorp Boekenclub gaat dit boek bespreken op woensdag 30 september 2020 bij Harmke thuis.

De ex-man van pianiste Wanda Wiericke denkt dat zij in Amerika woont en werkt. Op een avond leest hij in de krant dat zij in het begin van de jaren tachtig haar muzikale carrière door ziekte noodgedwongen heeft moeten opgeven. Ze blijkt zich terug getrokken te hebben in een dorpje in de Pyreneeën. Zodra hij dat te weten komt stapt hij in zijn auto met het vaste voornemen haar te bezoeken. In het boek wisselen heden en verleden elkaar af en zien wij dat door de ogen van zowel de man als de vrouw. De levensgeschiedenis van Wanda ontvouwt zich, waarin geheimen een grote rol spelen.

Anna Enquist (1945) is het pseudoniem van de Nederlandse schrijfster en dichteres Christa Widlund-Broer, Zij studeerde piano en psychologie. Lange tijd was zij verbonden als docente aan het Sweelinck Conservatorium en werkte in de periode 1988-2000 als psychoanalytica voor een in Amsterdam gevestigd instituut.

In 1988 debuteerde zij met enkele gedichten in Maatstaf en in 1991 verscheen haar eerste bundel Soldatenliederen. In de zomer van 1994 debuteerde zij als prozaschrijfster met de roman ‘Het Meesterstuk’. Dit boek werd direct bekroond met de Trouw Publieksprijs.