Zondagmiddag 14 december heeft een geslaagde
kerstborrel plaats gevonden in de bijzondere
Saxenburgerzaal van hotel Pulitzer.

Zo’n 60 leden en aspirant-leden genieten er van een
glas procecco en heerlijke hapjes. Vele bekenden en
tot dan toe onbekenden uit de buurt ontmoeten elkaar.

Onze voorzitter Debora van de Water spreekt een kort
woordje en memoreert de vele activiteiten die dit jaar
door het Stadsdorp gestart zijn. Het 100ste lid wordt
welkom geheten met een bloemetje.

Vervolgens neemt Huub Derk van der Staak het woord
om Debora te bedanken voor al het werk dat zij vrijwillig
voor het Stadsdorp verricht. Tot haar verrassing geeft
het bestuur haar als dank een grote bos bloemen.

Bij vertrek krijgt iedereen een ‘goodie bag’  mee naar huis.
Een waar kerstcadeau want deze tas is gevuld met
cadeautjes van ondernemers uit de buurt.

Wij bedanken Lony Scharenborg (gebiedsmanager 9straatjes)
voor het leggen van de eerste contacten. En uiteraard de
ondernemers die een bijdrage hebben gegeven: