Op zondag 16 december 2018 waren we weer te gast voor onze kerstborrel in de mooie Saxenburg zaal van het Pulitzer hotel. De geanimeerde namiddag werd bezocht door ca. 70 leden, waaronder een aantal nieuwe leden.

Carla, de initiatiefneemster van de wandelclub, werd in het zonnetje gezet omdat zij in de laatste 3 jaar, 33 wandelingen heeft georganiseerd. Over al die wandelingen kun je lezen op de website. Zij ontving een bloemetje met de wens dat we nog vele wandelingen met haar mogen maken.

Het is een mooi lustrumjaar geworden met veel afwisselende activiteiten. Ook in 2019 staat er weer van alles te gebeuren.

Het stadsdorp koor trad op met drie prachtige liederen en sloot af met Hark! The herald angels sing, wat meegezongen werd door de aanwezigen. Een extra dimensie aan deze leuke namiddag. Het werd een beetje later dan half 7 voordat iedereen de deur uit was.