Het bestuur van het Stadsdorp en een aantal coördinatoren van de diverse activiteiten zijn bijeen gekomen op vrijdag 16 december 2022 om samen een lange lijst van voorgestelde lustrum ideeën nader te bespreken.

Ook hier geldt dat tussen droom en daad….

We zijn optimistisch en denken dat er in 2023 leuke en creatieve lustrum bijeenkomsten georganiseerd gaan worden.