Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam

Wijkcentrum d'Oude Stadt is een actie- en informatiepunt van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren.

Het wijkcentrum wordt gesubsidieerd door stadsdeel Centrum, maar is een onafhankelijke instelling en werkt in feite in opdracht van de bewoners in haar werkgebied. Het werkgebied bestaat uit zeven buurten, bij elkaar een groot deel van stadsdeel Centrum.

www.oudestadt.nl