"Participatie aan de keukentafel: Ouderen in de Regie"
Donderdag 20 november 2014 - Keizersgrachtkerk, grote zaal
Dagvoorzitter en leider van de discussie: Dhr. Job Boot, presentator

De reorganisatie van de zorg is een onderwerp dat ons bezighoudt. Overheden, organisaties en ouderen zelf moeten hierop reageren. Zijn zij er klaar voor?
 

13.30 uur | Opening: Mw. Frederika Gepken, voorzitter OAR Centrum
De achterliggende vraag in dit symposium is hoe overheid, organisaties, professionals en burgers op de nieuwe situatie rond zorg en wonen reageren. Hoe gaat de participatie van de belanghebbenden zelf gestalte krijgen?
Na een algemene inleiding over het belang van ouderen in de stad, onderzoeken wij aan de hand van lokale voorbeelden in de nieuwe situatie rond zorg en wonen, hoe de participatie van de belanghebbenden zelf er uit zou moeten en kunnen zien.
Wat betreft de doelgroep van de OAR Centrum is er ook een verandering. De categorie Zelfstandig wonende ouderen is door het veranderde beleid uitgebreid naar thuis wonende ouderen die zorg nodig hebben. Zijn daar de goede voorwaarden voor?

13.40 uur | Inleiding
Wat is het belang van ouderen in de stad? Hoe is nu het beleid daarop gericht?
Dhr. Dr. Leon Deben, stadssocioloog en oprichter stadsdorp Amsterdam Centrum Oost.

14.10 uur | Wijkzorg
Hoe krijgt de participatie van ouderen gestalte bij de samenstelling van de projectteams wijkzorg en hoe verloopt de inbreng van bewoners/cliënten?
Mw. Tunny Jongejan-Maat, voorzitter OAR Amsterdam Oost en lid WMO-raad Oost, aan de hand van de proeftuin wijkzorg in Amsterdam Oost.

14.45 uur | Pauze

15.15 uur | Huisarts
Vernieuwende aanpak vanuit huisartsenpraktijk. Voorbeeld praktijk Amsterdamse Jordaan,
Mw. Dr. Els Tibosch, huisarts gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. Hoe krijgt dit gestalte, is de zorgvraag niet ook een vraag naar welbevinden? En hoe staat het met de preventie? En de veronderstelde zelfredzaamheid?

15.35 uur | Wonen voor ouderen
Nieuwe visie op wonen voor ouderen door Mw. Willeke Janssen/Dhr. Dietward Bruin, projectleiders van Habion, landelijke corporatie voor ouderenhuisvesting. Hoe participeren de bewoners in het tot stand komen van nieuwe woonvormen, vaak ook in oude gebouwen?

16.10 uur | Afsluiting
Een panel van stedelijke politici en leden van de bestuurscommissie Centrum geeft zijn reactie op de programmaonderdelen.

17.00 uur | Drankje