Het afgelopen jaar is een groep Amsterdamse Senioren, met hun wortels in het Netwerk van Ouderen Adviesraden, aan de slag gegaan om te onderzoeken of er draagvlak is om een Stedelijke Ouderenbeweging in gang te zetten.

Onze groep is nog relatief klein. En we zien dat sommige actieve ouderen ieder jaar een jaartje ouder worden…
Daarom zijn we op zoek naar senioren die mee willen doen.

Meer informatie is te lezen in het document: Actieve Senioren: verenigt U! en op de website goedvoorsenioren.nl.