Zorg
Hulp of zorg nodig? Hoe kom ik in contact met de juiste organisatie

De Voorzorggroep van ons Stadsdorp heeft een overzichtelijk document gemaakt om u te helpen
bij het vinden van de juiste organisaties en instanties als u zorg nodig heeft.

 
Tekenclub
Zoeken naar de lijn

 
Verenigingen in de buurt
Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken? |
13 oktober 2016

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum gaat binnenkort zijn tweejaarlijkse symposium houden, dit keer in nauwe samenwerking met de Stadsdorpen Centrum Oost, Buurt 7, en Gracht en Straatjes.

Thema: Mobiliteit Buitenshuis

 
Buurtberichten
Dracht aan de gracht – Amsterdam is een museum rijker

Het Klederdrachtmuseum, gevestigd in een zeventiende-eeuws grachtenpand aan de Herengracht 427, toont zeven stijlkamers gevuld met een bonte verzameling van de meest bekende Hollandse streekdrachten.

 
Buurtberichten
Genealogiedag, familieonderzoek voor iedereen |
8 oktober 2016

 
Verenigingen in de buurt
Oproep: Mobiliteit buitenshuis

De Ouder Adviesraad centrum samen met enkele stadsdorpen organiseert op 13 oktober een symposium over Mobiliteit Buitenshuis met als ondertitel :
Hoe ouderen vriendelijk is Amsterdam Centrum?

 
Kook- & eetclub
Kook- en eetclub

De kook- en eetclub is in het voorjaar van 2016 gestart. Er zijn 8 leden die in wisselende samenstelling eens in de 6 weken bij elkaar komen.

 
Leesclub
De Kozakkentuin |
28 september 2016

De leesclub komt eens per maand samen en bij toerbeurt wordt door de deelnemende Stadsdorpers een boek uitgekozen. Dat is eerstvolgende keer:

 
Algemene activiteiten
BridgeclubSinds het voorjaar van 2015 zijn er 5 leden die elkaar maandelijks ontmoeten en bridgen. Dit doen ze telkens bij iemand thuis.

Een nieuwe bridgeclub opstarten? Laat het ons weten!

Leefbaarheid
Thema-avond 28 september: (blijven) Wonen in de stad, hoe doe ik dat?Wat gebeurt er op het gebied van wonen in de buurt en in de stad om ons heen?
Wat gebeurt er met jezelf?
Is je huis nog aan te passen? 
Is je huis nog wel je thuis, of past een ander beter?
Zijn die woningen er dan?
Wat betekent dat voor je eigen leef- en woonkeuzes en tot op welke hoogte heb je die?

Deze vragen staan centraal tijdens deze thema-avond over wonen. Een bijeenkomst waar we elkaar informeren en inspireren en kan bijdragen aan het houden van je eigen regie samen met anderen in onze buurt.

 
Wandelclub 10km+
Wandelen door natuur naar zee | 17 september 2016

 
iPad bijeenkomsten
iPad bijeenkomsten najaar 2016

Maandelijks leren stadsdorpers van elkaar hoe je je iPad of tablet kunt gebruiken. Wat kun je ermee en hoe doe je dat?
Bij voldoende belangstelling gaan we daar in september weer mee door. Wil je meedoen aan deze bijeenkomsten meld je dan aan!

 
Stadsdorpzangers
Stadsdorpkoor groeit


Maar liefst zestien zangers zongen mee bij de aftrap van ons nieuwe seizoen op 6 september 2016.

 
Wandelclub 5km-
Een zwemparadijs aan het eind van lijn 7

Zaterdag 27 augustus was geen dag voor een wandeltocht, nee het was te heet, het was een dag voor aangenaam vertoeven in het Flevopark.

 
Genever genootschap
2e Zomeruitstapje Genever Genootschap: Flevopark | 4 augustus


Het weer was prachtig. De drankjes en hapjes waren heerlijk en wij voelden ons fantastisch...

 
Buurtberichten
Bewonersmarkt zorg en welzijn | woensdag 5 oktober 2016De Gemeente Amsterdam organiseert deze markt in de Zuiderkerk.
Tal van organisaties op het gebied van zorg, welzijn en vrijwilligerswerk presenteren zich daar waaronder de stadsdorpen in het centrum. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken wat er allemaal is.

 
Zorg
Werkgroep “Voorzorg “ laat zich niet uit het (zorg)veld slaan

Na de thema-avond van 25 november 2015 is de werkgroep na een korte winterstop opnieuw een paar maal bij elkaar gekomen, om ten behoeve van het stadsdorp het aanbod van zorg in de binnenstad in kaart te brengen. 

Een uitdagende klus......

 
Stadsdorpzangers
Nieuwe Stadsdorpzangers zijn welkom!

De Stadsdorpzangers vinden elkaar elke veertien dagen om een uur hun zangstem te laten klinken.

Zoals bekend is zingen goed voor brein, lijf en leden, maar het is ook een groot plezier om elkaar te leren kennen door samen te zingen. Barbara Wessel begeleidt de bijeenkomsten.

 
Leefbaarheid
Start Bewonersgroep Grachten9+

Onze stadsdorpers Carla en Jeroen hebben het initiatief genomen om een bewonersgroep op te richten, die ongewenste ontwikkelingen als gevolg van de toenemende drukte in de gaten houdt en deze zo nodig onder de aandacht brengt van de verantwoordelijke instanties.

Organisatie
Welkom bij Stadsdorp Gracht en Straatjes

Het doel van de vereniging
is bewoners in de buurt
gemakkelijk met elkaar in
contact te brengen, elkaar
leren kennen en goed
nabuurschap mogelijk maken.

Hieronder in deze kolom staan alle vaste maandelijkse Stadsdorp activiteiten waarbij u zich meestal van tevoren niet hoeft aan te melden.
 

 
Wandelclub 5km-
Wandelclub 5km-

De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 1 oktober. Plan is om met tramlijn 1 naar de ruige oevers van Sloterplas en Sloterpark te gaan. Van tevoren aanmelden.

 
Buurtborrel
Buurtborrel
data in 2016

Vanaf september wijzigt de dag van de buurtborrel naar elke 1e woensdag van de maand. En we keren terug in proeflokaal De Admiraal, Herengracht 319.
 

Eerstvolgende keer:
woensdag 5 oktober 2016
van 17.00 tot 18.30 uur
.

 
Koffie ochtend
Koffie ochtenden
data in 2016

Elke 2e maandag van de maand in Cafe Walem van 10.30 tot ca. 11.30 uur.

Eerstvolgende op
maandag 10 oktober 2016

 

 
Filmclub
Samen naar de film
data in 2016

Eens per maand op een maandag, dinsdag of woensdagmiddag
met stadsdorp leden
samen naar de film.

Een paar dagen ervoor wordt de film, tijd en locatie via de website bekend gemaakt. Kijk daarvoor elders op deze pagina.

Eerstvolgende keer op 
dinsdag 11 oktober 2016.

 
Genever genootschap
Genever Genootschap 2016

Het Genever Genootschap zijn Stadsdorpers waarvan de meesten echte jeneverliefhebbers zijn. Eerstvolgende bijeenkomst op vrijdag 14 oktober in de Admiraal. Als u zich aanmeldt wordt u op de hoogte gehouden van de GG bijeenkomsten.

 
Wandelclub 10km+
Wandelclub 10km+

De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 15 oktober.
Van tevoren aanmelden.

 
Eettafel
Eettafel
data in 2016

Elke 3e dinsdag van de maand
in De Doffer,
om 18.30 uur.

Eerstvolgende is dinsdag 18 oktober 2016.

Laden...