De leesclub komt eens per maand samen en bij toerbeurt wordt door de deelnemende Stadsdorpers een boek uitgekozen. Deze worden op de website gepubliceerd. Een nieuwe leesclub opstarten? Neem het initiatief en stuur een berichtje via de website of per email. Wij brengen de belangstellenden bij elkaar.