De VVAB biedt morgen, woensdag 30 september om 12.50 uur, aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad in het stadhuis om 13.00 uur, een eigen visie op de balans van de binnenstad aan de burgemeester en het gemeentebestuur aan. U bent daarbij van harte welkom!

Het visiedocument van de VVAB is opgesteld als reactie op de startdocument 'Stad in Balans" van het College van B en W. De gemeente wil samen met ondernemers, bezoekers en bewoners op zoek gaan naar een juiste balans, maar doet dit vanuit de ambitie, wens en verwachting dat het toerisme in Amsterdam verder zal groeien en de stad daaraan moet worden aangepast. De VVAB vindt dat geen goed uitgangspunt.

Op de eerste plaats omdat de vereniging vindt dat er op dit moment al sprake is van disbalans. Op de tweede plaats omdat de nota er van uitgaat dat verdere groei beter gefaciliteerd moet worden, zonder mee te wegen dat groei ook kan worden afgeremd of omgebogen. De VVAB acht een ongebreidelde groei van toerisme slecht voor Amsterdam.

De VVAB heeft de afgelopen tijd vastgesteld dat bewoners en bewonersgroepen achteraan aansluiten bij de besluitvorming. Ze zitten niet zoals andere belangenhebbende partijen aan tafel bij het voorbereiden van beleid. De VVAB ziet ook hoe de onvrede bij bewoners escaleert over het door haar volksvertegenwoordigers gevoerde beleid.

Daarom heeft de VVAB, die zich al 40 jaar bezighoudt met bescherming van ons erfgoed en de leefbaarheid, het op zich genomen haar eigen visie te presenteren.

De VVAB vraagt het gemeentebestuur:
•  Stel in de nieuwe hotelnota per 1 januari 2016 een absolute hotelstop in voor de binnenstad en voer een terughoudend beleid in voor de rest van de stad. Geen uitzondering meer voor ‘unieke concepten’.
•  Stop het gebruik van Amsterdam als themapark. Stop met het faciliteren van bezoekers die niet geïnteresseerd zijn in de stad maar haar gebruiken als coulisse voor hun feesten. Verbied de bierfiets, verleen geen vergunning voor hottugs, partyboten, segways. Haal de touringcars uit de binnenstad. Etc.
•  Handhaaf de regels. Regels beschermen de kwetsbare functies. Verhoog desnoods daartoe de toeristenbelasting en precario op terrassen. Gebruik dat geld voor verbetering van de leefbaarheid voor de bewoners en werkenden door handhaving van b&b, short stay, illegale hotels, ontsierende reclame, horecalawaai, terrassen overlast en uitstallingen.
U kunt hierover meer lezen in het visiedocument van de VVAB.

De VVAB is bereid mee te denken met het gemeentebestuur over echte maatregelen die de balans versterken en de leefbaarheid beschermen. De VVAB wil daarover als vervolg op de nota 'Stad in Balans' een reguliere dialoog met de gemeente.