Meer informatie over Grachten 9+ via deze website.

Bijeenkomst van de Grachten 9+ op 16 mei van 17:00-19:00 uur in het Claverhuis op de Elandsgracht.

Iedereen die onze buurt aan het hart gaat is welkom.

Wat komt er aan de orde:

1. Ontwikkelingen op de drie belangrijke punten die ook spelen in onze buurt:
a. Onttrekken woonruimte voor toeristisch verblijf (Niek)
b. Voorkomen kaalslag winkels ten gevolge van prijsopdrijving vastgoed (Carla)
c. (commercieel) misbruik openbare ruimte (Jeroen)
In verband met punt 1 c is Rinke Oostra, Gebiedsmakelaar westelijke binnenstad Stadsdeel Centrum aanwezig. Zij zal kort toelichten wat het stadsdeel doet i.v.m. beheer openbare ruimte en onder andere het nieuwe initiatief Flexparkeren voor fietsen en auto's toelichten (zie foto).

2. Een nieuwe wijze van samenwerken met de gemeente.
WeteringVerbetering en het stadsdeelbestuur hebben op 31 januari afgesproken om samen een experiment aan te gaan met een nieuwe vorm van lokale democratie. Buurt en gemeente gaan samenwerken met behulp van de 'sociocratische methode', gebaseerd op gelijkwaardigheid in de besluitvorming en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers.

Maartje Romme van de buurtgroep Wetering Verbetering komt hier wat meer over vertellen.  Zie ook >>

De kerngroep Grachten9+
Carla en Jeroen v.d. H