In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen presenteert Stephen Hodes ons op woensdagavond 14 maart 2018 de Balanswijzer van ‘Amsterdam in Progress’. Deze denktank draagt verschillende plannen en oplossingen aan voor de balans in de stad. Met passie kan Stephen vertellen waar knelpunten zitten en wat er mogelijk in de toekomst op ons afkomt.

Amsterdam in Progress (AiP) is een groep betrokken Amsterdammers die constructieve oplossingen aandraagt voor nu en in de toekomst. In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal AiP verschillende plannen en oplossingen publiceren.

Via deze link kun je meer informatie vinden over Stephen.

De thema avond probeert antwoorden te vinden op vragen als:
Wat betekenen de verkiezingsprogramma’s voor ons als bewoner van de binnenstad?
Hoe staat het met de balans in de stad tussen wonen, werken en recreëren?
Waar vinden we deze balans terug in verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen?

Naast de presentatie van Stephen Hodes zullen Carla Hoffschulte en Niek van der Heijden de monocultuur van het winkelaanbod en de vakantieverhuur specifiek voor onze buurt toelichten. Jeroen van der Hulst informeert ons over het nieuw bestuurlijk stelsel waarin de stadsdeelraad is afgeschaft en wordt vervangen door een Stadsdeel (advies) commissie.

Carla, Niek en Jeroen zijn de initiatiefnemers van de bewonersgroep Grachten9+. Deze groep is al enige tijd actief in onze buurt op het gebied van leefbaarheid en de gevolgen van toerisme. Zie deze link voor meer informatie.

Iedereen die thema’s aan de orde wil stellen is welkom om dat op deze avond te doen. De bedoeling is dat deze avond een levendige en interactieve bijeenkomst wordt, waarin we elkaar informeren.

Zin om meer te horen? Of om mee te praten? Meld je aan via stadsdorpgrenst@gmail.com

Ook niet-Stadsdorpers zijn welkom. Voor leden van het Stadsdorp is deze avond kostenloos. Van overige belangstellenden vragen wij een bijdrage van €5 als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van de zaal.

Locatie: Glazen zaal van de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218b

Wanneer: Woensdagavond 14 maart 2018 om 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten met een drankje tot 22.00 uur.