Op zondagmiddag 26 oktober 2014 werden leden en belangstellenden van het Stadsdorp ontvangen in het Museum Het Grachtenhuis. Na de ontvangst met thee en koffie gaf Barbara Laan een lezing over de historische interieur aan de grachten.

In de prachtig gedecoreerde Andriessenkamer pasten precies de 40 Stadsdorpers die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. Een mooiere ambiance kan men zich niet wensen bij dit onderwerp. De lezing en presentatie was zeer onderhoudend en leerzaam. De foto’s illustreerden de huizen, de mooie interieurs en de ontwikkeling ervan door de tijd heen.

Aan het eind van de lezing gaf Barbara aan nog een toelichting over haar project om interieurschatten op te sporen en te onderzoeken. Na een succesvol project in Amsterdam-Zuid waar waardevolle interieurs en -details in kaart zijn gebracht is nu de beurt aan de grachtengordel om deze in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op www.historischeinterieursamsterdam.nl

Toen bleek dat een aantal stadsdorpers het museum nog niet eerder hadden bezocht werd er door medewerkers van het Museum na afloop van de lezing een audiotour uitgedeeld om de ontdekkingstocht naar het ontstaan van de grachtengordel te beleven. De laatsten vertrokken om 17.00 uur bij het sluiten van het museum.

Het was een fantastisch leuke middag.