Sinds enige tijd is Willem een vaste bezoeker van het wekelijkse borreluur van ons Stadsdorp, op de maandag in cafe de Pels. Zo nu en dan spreekt hij over zijn bewoning van onder meer een kapel aan de Prinsengracht. Tijd voor een deel van de vaste bezoekers van de stamtafel om bij hem op bezoek te gaan. 

En dat gebeurde dan ook op dinsdag 16 oktober 2018 toen het achtiende-eeuwse Suykerhofje werd bezocht door zo een 12 Stadsdorpers die hun ogen uitkeken.

Op het niet bepaald omvangrijke achterterrein werden zes kleine huizen met tuitgevels gebouwd, in drie blokken, die aan in totaal vierenvijftig 'behoeftige rooms-katholieke vrouwspersonen' onderdak boden. Een twintigtal jaren later werd er aan het complex nog een kapel toegevoegd.

Een kleine poort aan de gracht geeft toegang tot een smalle steeg, die deels inpandig is. Halverwege deze steeg bevindt zich een tweede poort en daar zijn ook de huizen gebouwd, ter linker- en rechterzijde van de steeg respectievelijk een gekoppeld en een enkelvoudig huizenblok en aan het eind, dwarsgeplaatst, een blok van drie huizen.

De zes huizen waren oorspronkelijk onderverdeeld in zevenentwintig kamers, waarin de vrouwen telkens twee-aan- twee woonden. De huizen ter weerszijden van de steeg telden telkens drie kamers boven elkaar. In de drie diepere huizen waren zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde twee kamers (rug aan rug), ook over drie verdiepingen.