Jaarlijks zijn er in Amsterdam meer dan driehonderd programma's op 4 en 5 mei. Verspreid over Amsterdam zijn tientallen comités en organisaties actief om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Van vrijwilligerscomité's in de Baarsjes of Noord, tot grote organisaties als de Anne Frankstichting, het Verzetsmuseum, Nationaal Comité 4 en 5 mei, of het Amsterdam Museum. Hoe divers de activiteiten en organisaties ook zijn: de gezamenlijke wens is om te blijven herinneren en te vieren, in het belang van onze toekomst.

Ook het Amsterdams 4 en 5 mei comité zet zich in om elk jaar bewust te herdenken en te vieren. Het comité is in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de organisatie van het 4 en 5 mei programma van de stad. Het comité heeft een lange geschiedenis achter de rug. Al in 1946 werd een comité gevormd uit oud verzetsstrijders onder het motto: "Dat nooit meer…."

Via deze site is alle informatie terug te vinden over de activiteiten op 4 en 5 mei 2018 in Amsterdam.